vineri, 1 mai 2009

EXCLUSIVITATE BURSA: Evaluarea terenurilor Agronomiei, negată de experţii lui Puiu Popoviciu. HAOS ÎN AFACEREA DE PESTE 1 MILIARD DE EURO DIN BĂNEASAHAOS ÎN AFACEREA DE PESTE 1 MILIARD DE EURO DIN BĂNEASA

Exclusiv: Evaluarea terenurilor Agronomiei, negată de experţii lui Puiu Popoviciu

Ziarul BURSA a aflat cine sunt cei cinci experţi pe care i-a invocat omul de afaceri Puiu Popoviciu că ar fi evaluat terenul pe care s-a construit proiectul Băneasa @ Surpriză: evaluatorii aprobaţi de firmele lui Popoviciu şi de Agronomie, susţin că nu au mai făcut nicio evaluare din cauza timpului scurt pus la dispoziţie @ Un raport de evaluare a fost trimis totuşi săptămâna trecută la DNA

Lovitură de teatru în afacerea Băneasa Investmtent: experţii care trebuiau să evalueze terenurile Univesităţii de Ştiinţe Agronomice Bucureşti neagă că ar mai fi întocmit vreun raport de evaluare!
Cu toate acestea, un raport de evaluare ar fi fost trimis la DNA, săptămâna trecută.
După izbucnirea scandalului “Popoviciu-Băneasa Investment”, DNA a acuzat faptul că cele 224 de hectare cu care Universitatea a venit în proiectul rezidenţial au fost subevaluate de 150 de ori. Omul de afaceri Gabriel “Puiu” Popoviciu şi-a apărat afacerea, afirmând că terenurile Agronomiei au fost evaluate de cinci experţi evaluatori, fără să-i nominalizeze însă. Din informaţiile noastre, un raport de evaluare ar fi fost trimis, săptămâna trecută, la Direcţia Naţională Anticorupţie, la solicitarea procurorilor.
O hotărâre a acţionarilor companiei Băneasa Investment din data de 12 decembrie 2002, intrată în posesia noastră, ne dezvăluie numele celor cinci experţi desemnaţi să efectueze evaluarea terenurilor: Gheorghe Dinu Popa, Marian Dinu Popa,Valerian Mihai, George Dumitraşcu şi Cornelia David.
Cei cinci experţi figurează că ar fi realizat şi evaluarea unor aporturi în natură ale altor două companii – Herăstrău SA şi Comaliment SA- controlate de Puiu Popoviciu, care au intrat, în 2003, ca aţionari în proiectul Băneasa Investment.
Contactat de ziarul Bursa, Gheorghe Dinu Popa neagă însă că ar mai fi făcut vreo evaluare pentru terenurile Universităţii, deşi ne-a confirmat că a primit mai multe oferte pentru această operaţiune.
Domul Dinu Popa susţine că a refuzat să mai realizeze raportul de evaluare din cauza perioadei scurte în care urma să-l prezinte acţionarilor.
În schimb, domnia sa ne-a precizat că a participat la o evaluare a pomilor fructiferi de pe terenul respectiv, unde se afla Ferma Pomicolă a Universităţii, dar în urmă cu mulţi ani: “Prin 91-92 am participat într-adevăr la o evaluare a pomilor fructiferi, dar în calitate de inginer proiectant principal agronom, care este specialiazarea mea de bază. Am constatat atunci un dezastru acolo. Alături de mine au participat atunci mai mulţi consultanţi de stat”.
Expertul Dinu Popa susţine că nu a fost citat de DNA în acest dosar.
Declaraţia expertului Gheorghe Dinu Popa pare să fie contrazisă de o altă hotărâre a acţionarilor companiei Comaliment, din mai 2003, din care rezultă, în clar, că toţi cei cinci experţi au realizat raporturile de evaluare pentru activele cu care compania lui Popoviciu a intrat alături de Universitate în proiectul Băneasa.
Însuşi Puiu Popoviciu a comunicat oficial presei că, în total, cinci experţi au evaluat terenurile aportate de Universitate, ceea ce exclude posibilitatea ca unul dintre ei să se fi retras ulterior. Indiferent cine are dreptate, Popoviciu sau Dinu Popa, afacerea din Băneasa, estimată la peste 1 miliard de euro, stă pe modul în care au fost evaluate terenurile Universităţii şi cum s-au împărţit apoi acţiunile. Aşa cum rezultă din datele oficiale alăturate, câteva active ale companiilor Herăstrău şi Comaliment, care la prima vedere, par mult mai puţin valoroase decât terenurile Agronomiei, ele au fost aportate cu o valoare apropiată de acestea.
În cazul în care cei cinci experţi au evaluat toate aceste aporturi, atunci este extrem de important ca autorităţile noastre să prezinte evaluările respective.
Căci paguba statului pare să fi fost una uriaşă.

Extras din Hotărârea AGA a societăţii COMALIMENT SA din data de 20 mai 2003:

“Se aprobă expertizele de evaluare, efectuate la data de 16.04.2003, de către evaluatorii Dinu Popa Marian , Mihai Valerian, Dumitraşcu George, Dinu Popa Gheorghe, David Cornelia, cu privire la următoarele imobile, proprietatea Societăţii Comerciale COMALIMENT - S.A.:
- Complexul Comercial Big Berceni", situat în Bucuresti, sos. Berceni nr. 2, sectorul 4, compus din construcţie în suprafaţă de 7.698,81 m2 şi teren în suprafaţă de 7.327 m2, înregistrat la ONCGC sub nr. cadastral provizoriu 186 şi înscris în Cartea Funciară nr. 6033 N, deschisă la Judecătoria Sectorului 4, în valoare totala de 150.866.269.000 lei, conform raportului de expertiză;
- spaţiu comercial situat in Bucureşti, Str. Dianei nr. 12, sectorul 2, compus din construcţie în suprafaţă de 626 m2 şi teren în suprafaţă de 939 m2, inregistrat la OCGNC cu nr. cadastral provizoriu 2358 şi inscris în cartea funciară nr. 5119 deschisă la Judecătoria Sectorului 2, în valoare totala de 30.600.727.000 lei, conform raportului de expertiză;
- corpul B, compus din construcţie în suprafată de 909,72 m2 si teren, cota parte indiviză, în suprafaţă de 154,76 m2, din imobilul situat in Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 15-19, sectorul 3, înregistrat la ONCGC cu nr. cadastral provizoriu 1516/0; 1/-1; 1/M; 1 şi înscris în cartea funciară nr. 14199 deschisă la Judecătoria Sectorului 3, în valoare totală de 36.684.553.000 lei, conform raportului de expertiză.
Conform expertizelor de evaluare aprobate potrivit prezentului punct, valoarea totală a imobilelor menţionate mai sus este de 218.151.549.000 lei”.
Acţionarii Comaliment au mai hotărât atunci ca societatea să participe la majorarea capitalului social al companiei Băneasa Investment, cu aportul în natură reprezentând dreptul de proprietate al Comaliment asupra imobilelor menţionate mai sus, în schimbul unui număr de 218.151.549 acţiuni, în valoare totală de 218.151.549.000 lei.
În urma aportului, societatea Comaliment a primit 13,166 % din Băneasa Investent..

Extras din Hotărârea AGA a companiei BĂNEASA INVESTMENTS - S.A.,
din data de 12.12.2002:


“Adunarea generala a actionarilor, intrunita in sedinta extraordinara, legal constituita si convocata azi, data de 12.12.2002, in prezenta actionarilor:
1.
 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, prin mandatar legal, conform imputernicirii nr. 11384 din 9.12.2002, dl Rector Ioan Niculae Alecu, detinatoare a 101.048.276 actiuni nominative, in valoare nominala de 1.000 lei, in valoare totala de 101.048.276.000 lei, reprezentand 49,88 % din capitalul social al societatii;
2. International Business & Trading Corporation, prin imputernicit Andrei Mihai Bejenaru, conform procurii speciale atestate de av. Andreia Pislaru cu nr. 38 din 11.12.2002, detinatoare a 101.507.200 actiuni nominative, in valoare nominala de 1.000 lei, in valoare totala de 101.507.200.000 lei, reprezentand 50,11 % din capitalul social al societatii;
3. General Logistics Corporation, prin imputernicit Andrei Mihai Bejenaru, conform procurii speciale atestata de av. Andreia Pislaru cu nr. 37 din 11.12.2002, detinatoare a 800 actiuni nominative, in valoare nominala de 1.000 lei, in valoare totala de 800.000 lei, reprezentand 0,00394 % din capitalul social al societatii;
4. Andrei Mihai Bejenaru, detinator a 500 actiuni nominative, in valoare nominala de 1.000 lei, in valoare totala de 500.000 lei, reprezentand 0,00202 % din capitalul social al societatii;
5. Olimpia Neagu, detinatoare a 500 actiuni nominative, in valoare nominala de 1.000 lei, in valoare totala de 500.000 lei, reprezentand 0,00202 % din capitalul social al societatii;
6. Florina Sandolache, detinatoare a 500 actiuni, in valoare nominala de 1.000 lei, in valoare totala de 500.000 lei, reprezentand 0,00202 % din capitalul social al societatii,
cu unanimitate de voturi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotaraste:
1. Majorarea capitalului social al societatii prin aport in numerar si in natura, actionarul Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti urmand sa participe la majorarea capitalului social prin aport in natura, iar actionarii Andrei Mihai Bejenaru, Olimpia Neagu, Florina Sandolache, International Business & Trading Corporation si General Logistics Corporation prin aport in numerar.
2. Actionarul Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara va participa la majorarea capitalului social prin aportul in natura al dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 991.010 m2, situat in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sectorul 1, ce face parte din terenul in suprafata de 2.246.529 m2, avand numarul cadastral 4.506, fiind intabulat in Cartea Funciara a Sectorului 1 Bucuresti cu nr. 7324, in baza incheierii nr. 4201/24.04.2000, rectificata prin sentinta civila nr. 8401/8.10.2002 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva prin neapelare si irevocabila.
3. Ridicarea dreptului de subscriere cu privire la actiunile nou emise, al actionarului International Business & Trading Corporation, in limita cotei de 34,5 % din totalul actiunilor nou emise si atribuirea dreptului de subscriere a actiunilor nou emise catre un nou actionar.
4. Cooptarea ca actionar a Societatii Comerciale HERASTRAU - S.A., prin emiterea de noi actiuni, Societatea Comerciala HERASTRAU - S.A. urmand sa participe la majorarea capitalului social prin aportul in natura al dreptului de proprietate asupra activului compus din constructie si teren situat in Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, sectorul 2, astfel cum au fost intabulate in Cartea Funciara a Sectorului 2 Bucuresti cu nr. 23.943 si nr. 8.914, in baza incheierilor de intabulare nr. 10.726/2001 si 10.023/2000 si asupra activului compus din constructie si teren situat in Bucuresti, bd. Kiseleff nr. 32, sectorul 1, astfel cum a fost intabulat in cartea funciara colectiva nr. 11.558 si cartea funciara individuala nr. 16.367, ambele ale sectorului 1 Bucuresti, in baza incheierii de intabulare nr. 2487/2001.
5. Se desemneaza expertii Dinu Popa Marian, Valerian Mihai, Dumitrascu George, Dinu Popa Gheorghe si David Cornelia, in vederea efectuarii evaluarii aporturilor in natura ale Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti ai Societatii Comerciale HERASTRAU - S.A., precum si a intocmirii expertizelor si prezentarii acestora consiliului de administratie al Societatii Comerciale BANEASA INVESTMENTS - S.A. BANEASA INVESTMENTS - S.A.

Puiu Popoviciu, martie 2009 : “Evaluarea terenului a fost realizată de cinci experţi”

Conform unui comunicat remis presei de omul de afaceri Puiu Popoviciu la sfârşitul lunii martie, după izbucnirea scandalului Băneasa Investment, evaluarea terenurilor Agronomiei a fost făcută de cinci experţi. Redăm în continuare comunicatul omului de afaceri: "Operaţiunile realizate între Universitate şi Băneasa Investments nu au presupus în niciun moment şi nu au avut ca rezultat o vânzare a terenului şi implicit plata unui preţ pentru teren. Aceste operaţiuni au reprezentat, în prima fază, o asociere în participaţiune cu tot ceea ce presupune o astfel de asociere din punct de vedere legal.

Ulterior, terenul a fost aportat la capitalul social al Băneasa Investments, iar Universitatea a dobândit în schimbul acestuia calitatea de actionar, precum o participaţie de 49,88% din capitalul social al Băneasa Investments. Evaluarea terenului la momentul aportului a fost realizată de către 5 experţi atestaţi ANEVAR, conform cerintelor legale. Valoarea acestuia a fost stabilita la aproximativ 950 miliarde lei, pentru care Universitatea a primit acţiuni în capitalul social al Baneasa Investments", se mai arăta în comunicat.

Daniel BOJIN
Catalin DEACU

http://www.bursa.ro/

Niciun comentariu:

Steag de luptă

Steag de luptă