marți, 10 februarie 2009

Legile neamului ...

"Neamul este veşnicia, naţiunea un moment pe drumul veşniciei neamului..."

"Neamurile îşi câştigă locul în faţa lui Dumnezeu şi în faţa istoriei prin concepţia lor despre viaţă şi moarte, prin cultura lor, care este expresia geniului naţional, precum şi prin vitejia şi onoarea lor."

"O naţiune este un suflet, un principiu spiritual, o conştiinţă morală."

"... deosebirea care trebuie făcută între conceptul de naţional şi cel de cetăţean, acordând prima calitate numai acelora care prin sânge şi tradiţie sunt legaţi de comunitatea neamului şi nesocotind cu totul calitatea de cetăţean în ceea ce priveşte apartenenţa la colectivitatea naţională a acelora pe care sângele şi trecutul lor nu-i poate lega de pământul şi de istoria ţării."

"În esenţă naţiunea este un sentiment."Gheorghe Vornica - Gândirea biopolitică a lui Eminescu

Niciun comentariu:

Steag de luptă

Steag de luptă